De Leerplaats
Kinderhuissingel 4
2013 AS Haarlem
info@deleerplaats.nl
06 - 41655765

 

 

 

 

Aanbod arrangementen 

Om het passend onderwijs tegemoet te komen begeleiden wij leerlingen onder schooltijd. We kunnen voor een bepaalde periode een arrangement invullen. Dat kan zowel individueel als in kleine groepjes.
 

Wij helpen leerlingen die extra hulp nodig hebben met: 
- organiseren werk (werkhouding)
- concentratie (aandacht vast houden)
- automatiseren

- werkgeheugen & informatieverwerking

- zelfvertrouwen (faalangst)

- woordenschat/ NT-2

- taal-spraak problemen (TOS)

- hoofdvakken: rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie: 
Mariëlle: 06-48783631 of info@deleerplaats.nl