top of page
header 12.jpg

Zorgarrangementen voor scholen

Door de invoering van het passend onderwijs stijgt het aantal zorgleerlingen per klas. Soms vraagt dit om specifieke hulp voor leerlingen met bijvoorbeeld leer - of gedragsproblemen. Wij kunnen in overleg met school, voor een bepaalde periode, een passend leerplan opstellen en uitvoeren.   

Wij vinden dat elk kind de aandacht verdient die het nodig heeft om te kunnen leren en het beste uit zichzelf te halen. Wij begeleiden leerlingen die specifieke hulp nodig hebben met: 

- plannen en organiseren werk
- concentratie (aandacht vast houden)

- zelfvertrouwen (faalangst)
- automatiseren

- rekenproblemen

- hoofdvakken: rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie.

bottom of page