top of page
header 12.jpg

Privacyverklaring De Leerplaats voor haar klanten
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring, is van De Leerplaats, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen(contactgegevens), in het belang van de afgesproken samenwerking. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Als er niet tot samenwerking wordt besloten, dan worden de gegevens 6 maanden na het laatste contact verwijderd. Als we wel gaan samenwerken dan hebben wij meer dan uw contactgegevens nodig. Zo zal er tijdens een intakegesprek relevante informatie worden opgeschreven. Tijdens het begeleidingstraject zal De Leerplaats een dossier bijhouden. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de afgesproken vorm van samenwerking en wij zullen alleen die gegevens verzamelen die daarvoor nuttig zijn. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.  
 
Hoe beveiligen wij de gegevens?

Voor correspondentie maakt De Leerplaats gebruik van de mailservice van De Leerplaats, waarvan de hosting plaatsvindt in Nederland. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.  
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de samenwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen samenwerking zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na de start van de samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Mocht u vragen hebben over de manier waarop De Leerplaats met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u contact opnemen met info@deleerplaats.nl.

bottom of page