top of page
header 12.jpg

Reken- en taalonderdelen gr. 7 en 8 lessen

In de reken- en taallessen besteden we aandacht in alle onderdelen die de kinderen aan het einde van groep 8 moeten beheersen. Taal bestaat uit spelling en begrijpend lezen.

Rekenen:

  • Hoofdrekenen
    - optellen en aftrekken
    - vermenigvuldigen (tafels) en delen


  •  

bottom of page